مباحث تکمیلی عقاید
38 بازدید
ناشر: سپهر اندیشه
نقش: نویسنده
شابک: 964-7935-58-7
سال نشر: 1383
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
نگارنده در بخش نخست این کتاب بین جهان بینی الهی ـ اسلامی و ایدیولوژی ان با سایر ادیان و مکاتب مقایسه صورت داده سپس دلایل برتری جهان بینی اسلامی را برمی شمارد و در ادامه مساله ی توحید و خداشناسی و اهمیت شناخت خدا و اثار سازنده ی ان بحث و بررسی شده است. در بخش دوم مساله ی انسان شناسی را با استفاده از ایات قران و روایات اسلامی مطرح ساخته و مسایلی چون ابعاد وجود انسان منزلت انسان ازادی و اختیار و قضا و قدر را تشریح کرده است.