مسئولیت مرزبانی از دین و جریان سازی های حقیقت گریز
46 بازدید
محل نشر: روزنامه جمهوری اسلامی 13 تا 17 مرداد 1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موضوع این مقاله نقد سخنرانی آغاجاری در خانه معلم همدان