منشاء مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی امام و اسلام
46 بازدید
محل نشر: حکومت اسلامی شماره 15 / بهار 79 (دبیر خانه مجلس خبرگان رهبری)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی