منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه ی سیاسی اسلام و امام خمینی
44 بازدید
محل نشر: حکومت اسلامی، شماره 16 ، (دبیر خانه مجلس خبرگان ) تابستان 1379
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی