مشخصات فردی و زندگینامه
نام:عبدالله
نام خانوادگی:ابراهیم زاده
نخصص ها:فلسفه ، الهیات و معارف اسلامی ، تبلیغ

زندگی نامه

نام و نام خانوادگی : عبدالله ابراهیم زاده

1. آغاز و پایان تحصیلات سبک جدید : 1343- 1352 و اخذ سیکل ( سوم متوسطه )

2. سوابق تحصیلات حوزوی وا سلامی :

شروع تحصیلات : مهرماه 1352 در حوزه ی علمیه ی قم[2]

اتمام تحصیلات سطوح مقدّماتی وعالی : 1368

اتمام امتحانات ده پایه شورای مدیریت حوزه علمیه : 1373

اخذ سطح 3 مدارج علمی ازبخش مدارج حوزه علمیه : 1375

شروع دروس خارج فقه ، اصول و... : 1378 و گذراندن حدود یک دوره دروس خارج

شرکت در مصاحبه [= امتحان] دروس خارج فقه واصول : 1393، به تعداد چهارمرتبه.

گذراندن موفقیت آمیز دوره چهارساله تخصصی کلام وعقاید اسلامی : 1373- 1377.

تدوین رساله سطح چهار با موضوع « ایمان درفلسفه وکلام اسلامی » ودفاع ازآن با نمره (5/17 ) ، دراردیبهشت 1393.

مهم ترین کتب معقول فراگرفته شده : منطق کبرا ، منطق مظفّر ، بدایة الحکمه و نهایة الحکمه ، بخشی از شرح منظومهملا هادی سبزواری ، جلد های اول ، دوم ، سوم ، ششم و هفتم اسفار ملاصدرا ، شرح اشارات بوعلی سینا به شرح خواجه طوسی ، الهیات شفا ی ابن سینا، شرح تجرید خواجه طوسی به شرح علامه حلّی وبرخی کتب فلسفی ، عرفانی و کلامی دیگر.

اساتید مهم دروس منقول : آیات وجدانی فخر، ستوده ، دوزدوزانی ، اعتمادی ، صالحی مازندرانی ، فاضل لنکرانی ، مکارم شیرازی ، وحید خراسانی ، جعفر سبحانی وجوادی آملی .

اساتید دروس معقول : آیات ربانی گلپایگانی ، فیّاضی ، مصلحی اراکی ،، دکتراحمد بهشتی ، دکتر مصطفوی ، جعفر سبحانی ، جوادی آملی و حسن زاده آملی .

3. سوابق تدریس و تبلیغ :

تبلیغات منبری : ازمحرم سال 1357 شروع شده و همچنان ادامه دارد.

تدریس: درسطوح مختلف حوزوی ، آموزش عالی و مراکزآموزشی سپاه و بسیج ازسال حدود 59و60 شروع شده و به طورمتناوب ادامه دارد.

4.سوابق مبارزات سیاسی :

شرکت در تظاهرات طلّاب و فضلای حوزه علمیه قم درمدرسه فیضیه درپانزده خرداد 1354 به یاد حماسه و قیام خونین پانزده خرداد سال 42 ، که منجربه درگیری با مامورا ن امنیتی رژیم سفاک پهلوی و دستگیری و اعزام به زندان اوین در تهران شده است . پس ازمدّت نزدیک به یک ماه به ارتش برای گذراندن دوران دو ساله سربازی اعزام (وبه واقع تبعید) شدیم . وپس از آن تا پیش از پیروزی انقلاب نیزچند بار توسط مأموران امنیتی آن رژیم منحوس دستگیرو بازداشت شدم .

شرکت در جبهه ها ی جنگ تحمیلی هشت ساله صدام علیه نظام نوپای اسلامی ایران ، به مدّت بیش ازیک سال .

5. سوابق تحقیق و نگارش :

شروع تحقیق و نگارش : 1360وتدوین وچاپ حدود 50کتاب و70مقاله تاکنون .

آثاربرگزیده : تاکنون چند بارآثارعلمی ام (کتب ومقالات) درهمایش ها ی سالانه کتاب وغیرآن ، چه درحوزه علمیه ، چه در سپاه وسایرجاها ، با رتبه برتربرگزیده شده است.

نیز تاکنون بارها باربه خاطرپژوهش های علمی فاخر مورد تشویق قرارگرفتم وتقدیرنامه و لوح های تقدیردریافت نموده ام.

6. سایرفعالیت ها و سمت های علمی ، پژوهشی و...

عضو فرهیختگان حوزه علمیه قم ، از سال حدود 1385 .

مسؤل ومربّی عقیدتی – سیاسی در سپاه آمل ومحمودآباد مازندران : سال های 59-60، 65-66و70-71، نیزمربی درسپاه های تهران وچهارمحال وبختیاری درسال های 67ونیمه اول70.

ناظرعلمی ونهایی،استادراهنما،مشاوروداور، درخیلی ازپایان نامه هاوپژوهش های تحقیقاتی ،چهدرپژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) چه دردانشکده شهید محلاتی وچه درسایرمراکزعلمی وپژوهشی ، ونیزمدیرومشاورمدیردرچندین پروژه علمی _ پژوهشی مهم .

همکاری علمی – پژوهشی باصدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران ، با تهیه مقالات علمی برای استفاده در بخش اروپایی صدا در سال 1372-1373.

همکاری علمی با نهاد رهبری دردانشگاه ها وپاسخ به پرسش های ارسالی دانشجویان کشور به نهاد ، درسال 75.

همکاری علمی - پژوهشی با مرکزنشراسراء ( وابسته به آیت الله جوادی آملی) ، درسال های74، 75،76 و...

همکاری علمی با پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی ، ازراه دادن مشاوره علمی درمباحث مختلف به ویژه مباحث ولایت فقیه ، درسال 1372.

همکاری علمی – پژوهشی با مؤسسه نهج البلاغه مرحوم حجت الاسلام دکتر محمد دشتی ، درتهیه معجم مفهرس نهج البلاغه وسایر پژوهش های مربوط به آن ، درسال های حدود 62-63.

7. اشتغال درپژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) : در6/8/1371 ، که ازسال 1376 به عضویت هیأت علمی آن پژوهشگاه درآمده ام وازآن زمان تاکنون به کارهای علمی – پژوهشی علمی درابعاد گوناگون به ویژه تدوین متون علمی - آموزشی درحوزه فلسفه و کلام ا شتغال دارم .