سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه در قم  
محقق 
1371/08/06 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه تحقیقاتی اسراء 
پژوهشگر 
 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
سپاه پاسدارن شهرستان آمل  
مسئول عقیدتی و کارهای فرهنگی  
1359/10/01 
1360/06/01 
فرهنگی اجرائی 
همکاری 
سپاه پاسداران آمل  
مسئول عقیدتی  
1365/01/01 
1366/07/01 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
حوزه علمیه قمم بخش فرهیختگاه 
عضویت 
 
ادامه دارد 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه در قم  
مدرس 
 
 
کلام و معارف اسلامی 
تدریس 
مجتمع عالی شهید محلاتی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
کلام و معارف اسلامی 
تدریس 
دانشگاه سنندج و محمود آباد مازندران 
مدرس 
 
ادامه دارد 
کلام و معارف اسلامی 
تدریس 
مرکز تداوم آموزش عقیدتی سپاه 
مدرس 
 
 
کلام و معارف اسلامی 
تدریس 
مرکز تخصصی کلام حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
کلام و معارف اسلامی 
تدریس 
محمود آباد مازندران 
مدرس 
1370/07/01 
1371/07/01 
معارف اسلامی